Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1469
Tytuł: Doświadczenia i kompetencje liderów edukacji filmowej
Autor: Konieczna, Ewelina
Słowa kluczowe: film education; leader; qualifications; competences
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Olbrycht, B. Głyda-Żydek, A. Matusiak (red.), "Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej" (S. 251-266). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The main aim of this article is recognition and description of competence of film education leaders, showing their needs and demands as well as recognition of the scope of their participation in educational programs and projects. The research focused on qualifications, competence, experience and perspectives connected with gaining and improving competence necessary to lead film education. Quality research carried out among film education leaders dealt among others with opinions and demands concerning quality improvement of film education and possibilities to improve the competence of staff. The presentation of research results is preceded by review of available educational programs and projects, and the summery of research results concerning the usage of films as educational tool in Polish school commissioned by Polish Film Institute.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1469
ISBN: 9788380121140
9788380121157
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Konieczna_Doswiadczenia_i_kompetencje_liderow_edukacji_filmowej.pdf300,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons