Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1471
Title: Druki bibliofilskie nicejskiej Oficyny Tyszkiewiczów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
Authors: Kotwica, Agnieszka
Keywords: bibliophily; Wrocław Ossolineum
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 231-246). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article presents a small collection of bibliophile prints issued by the Samuel Fryderyk Tyszkiewicz printing house in Nice, stored in the Ossolineum in Wrocław. The collection — dedicated to “poets-wanderers” — has been published during the Second World War and shortly after its end. Despite difficult working conditions, the typographer artist created a unique editorial standard, characterized by a high level of craftsmanship. All of Tyszkiewicz’s prints are limited issue and numbered manually.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1471
ISBN: 9788380123298
ISSN: 9788380123304
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotwica_Druki_bibliofilskie_nicejskiej_Oficyny_Tyszkiewiczow.pdf570,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons