Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1471
Tytuł: Druki bibliofilskie nicejskiej Oficyny Tyszkiewiczów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
Autor: Kotwica, Agnieszka
Słowa kluczowe: bibliophily; Wrocław Ossolineum
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 231-246). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents a small collection of bibliophile prints issued by the Samuel Fryderyk Tyszkiewicz printing house in Nice, stored in the Ossolineum in Wrocław. The collection — dedicated to “poets-wanderers” — has been published during the Second World War and shortly after its end. Despite difficult working conditions, the typographer artist created a unique editorial standard, characterized by a high level of craftsmanship. All of Tyszkiewicz’s prints are limited issue and numbered manually.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1471
ISBN: 9788380123298
ISSN: 9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kotwica_Druki_bibliofilskie_nicejskiej_Oficyny_Tyszkiewiczow.pdf570,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons