Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1479
Tytuł: Nowatorskie koncepcje kształcenia artystycznego wobec tradycji
Autor: Giełdoń-Paszek, Aleksandra
Słowa kluczowe: art; academic education; approaches in education; liquid education
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Artystyczne, 2014, nr 2, s. 59-64
Abstrakt: The author provides an analysis of traditional approaches to academic education in art, as well as introduces her own operational approach to liquid education, which is based on the research she has conducted. According to the presented approach the academic teacher is seen as an organizer of educational processes who transplants ideas from workshops onto the discursive area of study. The implementation of the proposed idea can be done by way of organizing of various forms of education as well as shaping student’s intellectual experience. The new approach is the result of changes within modern approaches to teaching. The author believes that changes in art should take place simultaneously with changes in didactics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1479
ISSN: 2391-9965
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gieldon_Paszek_Nowatorskie_koncepcje_ksztalcenia_artystycznego.pdf537,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons