Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1480
Tytuł: Ekslibris z biblioteki ks. Jana Alojzego Nepomucena Ficka : współczesne funkcje znaku książkowego
Autor: Szulc, Jolanta
Słowa kluczowe: Ex libris; book inscription; book sign; J.A.N. Ficek book collection
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 255-267). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The purpose of this article is a comparison of former and contemporary function of the ex libris. In order to achieve this, the author analyzed the 19th century book collection stored in the Church of Our Lady and Saint Bartholomew in Piekary Śląskie, as well as literature on the subject. Based on collected sources, the author also discusses the functions of the ex libris, such as the utilitarian function (determining the owner of the book, protection from loss or theft, artistic decoration), as well as promotional, informational, and universal functions. The possibilities of provenance research of prints in the so-called J.A.N. Ficek library have also been indicated.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1480
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szulc_Ekslibris_z_biblioteki_ks_Jana_Alojzego_Nepomucena.pdf1,12 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons