Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14815
Title: Dekompozycja semantyczna w nauczaniu języka obcego
Authors: Wilk-Racięska, Joanna
Keywords: języki obce; nauczanie; dekompozycja semantyczna
Issue Date: 2003
Citation: Neofilolog, Nr 22, (2003) s. 38-44
Abstract: Jednym z podstawowych problemów nauczycieli i tłumaczy, którzy dopiero ukończyli studia językowe jest często brak tzw. „wyczucia językowego”, czyli po prostu nieumiejętność właściwego doboru wyrażenia do odpowiedniego kontekstu. Tradycyjne słowniki nie ułatwiają tego zadania podając często po dwa lub więcej „odpowiedników” danego wyrażenia w języku obcym, a jedyną pomocą - i to tylko w słownikach starannie opracowanych - jest pewna ilość tzw. użyć kontekstowych. Niestety, najczęściej zdarza się tak, że brakuje właśnie tego użycia, którego akurat szukamy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14815
ISSN: 2545-3971
1429-2173
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilk_Racieska_Dekompozycja_semantyczna.pdf1,66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons