Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14823
Title: Wykorzystanie programów multimedialnych w nauczaniu dorosłych, na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Authors: Horyśniak, Monika
Widła, Halina
Keywords: geragogika; Uniwersytet Trzeciego Wieku; języki obce; nauczanie; programy multimedialne
Issue Date: 2004
Citation: Neofilolog, Nr 25, (2004) s. 50-58
Abstract: Temat dotyczący nauczania języków obcych w ramach zajęć lektoratowych prowadzonych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku wydaje się odpowiadać na potrzeby społeczne z zakresu gerontologii. Z uwagi na fakt, iż obecne statystyki notują wydłużenie się życia współczesnego człowieka, pojawia się konieczność zastanowienia się nad formami opieki osób kończących karierę zawodową, a pragnących jednocześnie aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Rozwój nowej dyscypliny gerontologiczno-pedagogicznej jaką jest geragogika ma swoje uzasadnienie w poglądzie wyrażającym ideę permanentnego kształcenia się człowieka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14823
ISSN: 2545-3971
1429-2173
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horysniak_Wykorzystanie_programow_multimedialnych.pdf492,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons