Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1485
Tytuł: Studia bibliologiczne jako źródło informacji śląskoznawczej i zagłębiowskiej
Autor: Bajor, Agnieszka
Słowa kluczowe: Silesia; Zagłębie; Bibliological studies — content analysis
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 317-338). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The year 1983 saw the creation of Studia Bibliologiczne [Bibliological Studies], a scientific organ of the Library Science and Scientific Information Institute of the University of Silesia in Katowice. The publishing house has been created as an initiative of Adam W. Jarosz, the then director of the institute. 19 volumes have been published until the year 2011. 79 articles on issues of Silesia and Zagłębie (almost a third of the materials) studies published within Studia Bibliologiczne have been analyzed. Based on the pattern taken from “Polska Bibliografia Bibliologiczna”, the author examines publications devoted to bibliology (4), bibliography (1), the structure and history of books (17), book manufacturing (22), librarianship (27), and the use of books (6). Two texts were included in the “varia” category. The study has revealed the richness of themes raised by the authors, which are a reflection of research interests in the field of Polish bibliology and information science.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1485
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bajor_Studia_bibliologiczne_jako_zrodlo_informacji.pdf649,21 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons