Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15033
Title: Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych
Authors: Myga-Piątek, Urszula
Keywords: definicja pojęcia krajobraz; krajobraz; geografia
Issue Date: 2001
Citation: Przegląd Geograficzny, 2001, z. 1/2, s. 163-176
Abstract: Artykuł jest próbą usystematyzowania sposobów pojmowania i definiowania pojęcia „krajobraz" w geografii i dziedzinach pokrewnych. Prezentuje kilkadziesiąt definicji w podziale na podstawowe kierunki badawcze. W opracowaniu przedstawiono zarys genezy terminu, jego ewolucję oraz główne szkoły badawcze. Rozważania te są osadzone w historii myśli geograficznej. Przedstawio-no także nowe kierunki i perspektywy badań krajobrazu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15033
ISSN: 0033-2143
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myga_Piatek_Spor_o_pojęcie_krajobrazu_w_geografii.pdf2,3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons