Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1506
Tytuł: Skonwencjonalizowane formy fotografowania kobiecego ciała w reklamach prasowych
Autor: Dzienniak-Pulina, Daniela
Słowa kluczowe: gender; feminity; rural; social change; agriculture; maternity; marriage; education; free time
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Wódz, J. Klimczak-Ziółek (red.), "O współczesnych praktykach genderyzacji ciała" (S. 108-132). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The Author makes an attempt to illustrate conventionalized ways of depicting women in newspaper advertising. By means of some selected pictures, the Author explains how color and posture are used in generating certain connotations. Also, ways of shaping and strengthening these connotations along with ways of gaining immediate and unambiguous effects by photographers are explained. Manners of depicting women in photographs are factors that consolidate stereotypes concerning gender and women’s roles in society.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1506
ISBN: 9788322622674
9788380123045
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dzienniak_Pulina_Skonwencjonalizowane_formy_fotografowania.pdf1,79 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons