Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1508
Title: Aktualność problemu wolnej woli we współczesnej etyce protestanckiej
Authors: Wojewoda, Mariusz
Keywords: etyka protestancka; moralność nieuwarunkowana; wolna wola; Paul Tillich
Issue Date: 2003
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Promieńska (red.), "Etyka wobec problemów współczesnego świata" (S. 191-200). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Series/Report no.: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowiacach;Nr 2146
Abstract: Artykuł poświęcony jest problemowi wolnej woli ujętym w kontekście poglądów współczesnej myśli protestanckiej, między innymi Paula Tillicha i Dietricha Bonhoeffera. Chodzi głównie relacje między wolną wolą człowieka i łaską Boga
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1508
ISBN: 83-226-1235-4
ISSN: 0208-6336
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojewoda_Aktualnosc_problemu_wolnej_woli.pdf501,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons