Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1508
Tytuł: Aktualność problemu wolnej woli we współczesnej etyce protestanckiej
Autor: Wojewoda, Mariusz
Słowa kluczowe: etyka protestancka; moralność nieuwarunkowana; wolna wola; Paul Tillich
Data wydania: 2003
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: H. Promieńska (red.), "Etyka wobec problemów współczesnego świata" (S. 191-200). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Nr Serii/Raportu: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowiacach;Nr 2146
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest problemowi wolnej woli ujętym w kontekście poglądów współczesnej myśli protestanckiej, między innymi Paula Tillicha i Dietricha Bonhoeffera. Chodzi głównie relacje między wolną wolą człowieka i łaską Boga
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1508
ISBN: 83-226-1235-4
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojewoda_Aktualnosc_problemu_wolnej_woli.pdf501,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons