Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/151
Tytuł: Inequalities characterizing linear-multiplicative functionals
Autor: Fechner, Włodzimierz
Słowa kluczowe: Linear-Multiplicative Functionals
Data wydania: 2015
Źródło: Journal of Function Spaces, Vol. 2015, art. ID 945758 [3 s.]
Abstrakt: We prove, in an elementary way, that if a nonconstant real-valued mapping defined on a real algebra with a unit satisfies certain inequalities, then it is a linear and multiplicative functional. Moreover, we determine all Jensen concave and supermultiplicative operators T : C(X) -> C(Y), where X and Y are compact Hausdorff spaces.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/151
ISSN: 2314-8896
2314-8888
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Fechner_Inequalities_characterizing_linear-multiplicative_functionals.pdf2 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons