Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15189
Title: Czy istnieje środowisko bibliotekarzy? : głos w dyskusji
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: bibliotekarze; biblioteki naukowe; status zawodu
Issue Date: 1999
Citation: Biuletyn EBIB, Nr 1, (1999)
Abstract: Pracując w bibliotece, szybko można się zorientować, że zawód bibliotekarski nie należy, zwłaszcza w Polsce, do profesji uprzywilejowanych. Fakt ten determinują niskie płace, ograniczone możliwości awansu, a co za tym idzie brak należytego prestiżu w społeczeństwie. Biblioteki są postrzegane jako instytucje o niskim stopniu ważności, a ludzie trafiający do zawodu, jako mało aktywni z ograniczonymi ambicjami zawodowymi. Mimo takich odczuć, nie da się ukryć, że istnieje środowisko bibliotekarzy, a nawet powiem więcej istnieje kilka środowisk. Są to bibliotekarze bibliotek naukowych, publicznych, szkolnych. Pozostali bibliotekarze zatrudniani w placówkach kultury, bądź resortach przemysłu, nie są specjalnie zauważani przez społeczeństwo (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15189
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Czy_istnieje_srodowisko.pdf266 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons