Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1520
Tytuł: Un concepto, dos partes del cuerpo, muchas perspectivas… Análisis contrastivo español-polaco del campo semántico relacionado con las extremidades superiors del cuerpo humano
Autor: Tatoj, Cecylia
Słowa kluczowe: części ciała; gramatyka kontrastywna; gramatyka poznawcza; semantyka kognitywna; językoznawstwo porównawcze hiszpańsko-polskie
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Wilk-Racięska, A. Nowakowska-Głuszak, C. Tatoj (red.), “Encuentros entre lenguas, literaturas y culturas de los territorios luso-hispanos : Perspectivas diferentes” (s. 246-271). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The objective of this paper is to present a concept of “upper extremities” from differentperspectives. Methodological basis serve as cognitive linguistics, especially semanticsbased the cognitive prototype theory and categorizing language that reflects a visionof the world. The paper focuses on the comparative analysis of Spanish words likeextremidad, mano, brazo, palma, dedo, etc. and their equivalents in Polish language.At the beginning of this work the author presents differences in the taxonomy of thoseconcepts based on monolingual dictionaries. The next step is to compare their culturalconnotations and to present the similarities and differences in the conceptualizationof those concepts included in the selected lenguages.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1520
ISBN: 9788322622445
9788380121737
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tatoj_Un_concepto_dos_partes_del_cuerpo_muchas_perspectivas.pdf361,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons