Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15257
Tytuł: "Świat to ciało Boga" : granice metafory z punktu widzenia doktryny katolickiej
Autor: Maliszewska, Anna
Słowa kluczowe: God’s body; feminist theology; panentheism
Data wydania: 2016
Źródło: Teologia w Polsce, 2016, nr 1, s. 119-133
Abstrakt: “World is God’s body” is a metaphor developed in feminist theology. This paper tries to examine this metaphor by the lens of catholic church teaching. For this purpose poses a question of proper relation between God and world, of incarnation and human nature. The article tries to show the assumptions on which the metaphor “world is God’s body” is built and to name errors which it can produce while not forgetting about its positive sites.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15257
ISSN: 1732-4572
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maliszewska_Swiat_to_cialo_Boga_granice_metafory.pdf342,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons