Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15301
Title: Doskonalenie zawodowe w bibliotece naukowej
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: kształcenie bibliotekarzy; biblioteki naukowe
Issue Date: 2002
Citation: Biuletyn EBIB, Nr 8 (2002)
Abstract: Kształcenie bibliotekarzy - zagadnienie pojawiające się często w specjalistycznej literaturze, na konferencjach i w wielu dyskusjach. Zwraca się uwagę na strukturę kształcenia, profil studiów, formy realizowanego programu oraz wszelkie problemy związane z instytucjonalnym kształceniem przyszłych pracowników biblioteki bądź podobnych instytucji zatrudniających absolwentów bibliotekoznawstwa. Sporadycznie w dyskusjach porusza się zagadnienie kształcenia bibliotekarzy zatrudnionych w konkretnych typach bibliotek - o ich możliwości doskonalenia zawodowego we własnych placówkach oraz poza nimi, w innych typach bibliotek lub na kursach dokształcania. O podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników wspomina się rzadko, okazjonalnie, trochę nieśmiało, najczęściej w kuluarach własnych instytucji. Dokształcanie wiąże się najczęściej z nakładami finansowymi, absencją w pracy, dodatkowymi świadczeniami, na które pracownicy, jak i instytucje nie mogą sobie pozwolić (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15301
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Doskonalenie_zawodowe.pdf280,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons