Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1532
Tytuł: "Un nuovo patto" (LXX: Ger 38,31-34) : struttura letteraria di un'antica profezia nella versione greca dei Settanta
Autor: Malina, Artur
Słowa kluczowe: Biblical theology; Septuagint; exegesis of Jeremiah; new covenant
Data wydania: 2008
Źródło: Scripta Classcia, Vol. 5 (2008), s. 33-43
Abstrakt: The author outlines the genesis and the most important features of translation by Septuagint. This Bible translation differs from the Hebrew original in many respects. On the basis of the prophecy of the new covenant, it shows particular linguistic and literary features, especially a careful construction of the fragment in question.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1532
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malina_Un_nuovo_patto.pdf361,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons