Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1542
Tytuł: Public Procurement in Poland
Autor: Przeszło, Ewa
Blicharz, Rafał
Słowa kluczowe: zamówienia publiczne; Polska
Data wydania: 2009
Źródło: Silesian Journal of Legal Studies, Vol. 1 (2009), s. 76-87
Abstrakt: Public procurement is an important element of Polish market economy. Poland, upon its accession to the European Union, like other member states, set legal frameworks of public procurement and pointed to the mechanisms which aim to stimulate the development and protection of the competition and obey basic rules of union market functioning. In order to realize these aims, transparent and non-discriminating rules of awarding public contracts, the control system, supervision and sanctions were established. They contributed to decrease in corruption and undue use of authority of state administration.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1542
ISSN: 2080-1912
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Przeszlo_Public_procurement_in_Poland.pdf421,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons