Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15572
Title: Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa
Other Titles: Art as a way of including people with intellectual disabilities into society
Authors: Pawlik, Sabina
Keywords: integracja; niepełnosprawność intelektualna
Issue Date: 2015
Citation: "Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej" 2015, nr 8, s. 59-74
Abstract: Rozważania na temat sztuki jako sposobu włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa rozpoczęłam wierszem nadesłanym na I Przegląd Poezji Osób Niepełnosprawnych „Trzecia Przestrzeń”2. Jest to wypowiedź niepełnosprawnego intelektualnie twórcy, poruszająca temat społecznej segregacji i wyłączania osób z niepełnosprawnością z nurtu życia społecznego i kulturalnego. To głos sprzeciwu wobec zastanej rzeczywistości. Nie przypadkiem to właśnie język sztuki dał autorowi wiersza narzędzie do wyrażenia, a wręcz wykrzyczenia swojego buntu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15572
ISSN: 2300-391X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlik_Sztuka_jako_sposob_wlaczania_osob.pdf584,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons