Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1578
Tytuł: Dwie "rzeczy przy pogrzebie" : glosa do recepcji prozy Jana Kochanowskiego
Autor: Barłowska, Maria
Słowa kluczowe: Jan Kochanowski; Przy pogrzebie rzecz
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, A. Sitkowa (red.), "Sarmackie theatrum. T. 6, Między tekstami" (S. 108-122). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author presents two pieces of evidence for the presence of Jan Kochanowski’s mournful speech received at the funeral of his brother Kacper, published in Fragments as Przy pogrzebie rzecz in an oratorical tradition: a record of the speeches found in manuscripts of the National Library of Poland (BOZ 855 k. 111—111v.) and the Lithuanian State Historical Archive in Vilnius (fond 1135, opus 2/40, k. 119—120). In both cases the orations in question were noted down anonymously, on the basis of a rhetoric pattern while the Vilnius text was subject to an inept amplification and most probably used at the time of a funeral ceremony. An additional argument in favour of the functioning of Kochanowski’s speech in the manuscript tradition of the Polish oratory is two funeral speeches made by Wincenty Krukienicki, in which the quotations from Kochanowski’s exordium were used (the manuscript of the Ossoliński National Institute 647 I).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1578
ISBN: 9788322620946
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Barlowska_Dwie_rzeczy_przy_pogrzebie.pdf638,33 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons