Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1593
Tytuł: Dramat czy wskazówka jak żyć? : kilka słów o dramacie Nikołaja Jewreinowa "To, co najważniejsze"
Autor: Gracla, Jadwiga
Słowa kluczowe: game; comedy; role; dream; therapy
Data wydania: 2008
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 20 (2008), s. 23-31
Abstrakt: N. Jewreinow s play To, co najważniejsze [That, which is most important] was subtitled as a comedy for someone, a drama for the other one. According to the author of the article, it meets demands of these two genres. It is a comedy in a constructionist dimension and drama in an ideal dimension connected with Jewreinow s theory. Thus, it is the theatre that can create a fable man needs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1593
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gracla_Dramat_czy_wskazowka_jak_zyc.pdf329,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons