Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16047
Tytuł: Modulation of FAD-dependent monooxygenase activity from aromatic compounds-degrading Stenotrophomonas maltophilia strain KB2
Autor: Wojcieszyńska, Danuta
Greń, Izabela
Hupert-Kocurek, Katarzyna
Guzik, Urszula
Słowa kluczowe: monooxygenase; Stenotrophomonas; phenols; inhibitors
Data wydania: 2011
Źródło: Acta Biochimica Polonica, 2011, no. 3, s. 421-426
Abstrakt: The purpose of this study was purification and charac-terization of phenol monooxygenase from Stenotropho-monas maltophilia strain KB2, enzyme that catabolises phenol and its derivatives through the initial hydroxyla-tion to catechols. The enzyme requires NADH and FAD as a cofactors for activity, catalyses hydroxylation of a wide range of monocyclic phenols, aromatic acids and dihydroxylated derivatives of benzene except for cate-chol. High activity of this monooxygenase was observed in cell extract of strain KB2 grown on phenol, 2-meth-ylphenol, 3-metylphenol or 4-methylphenol. Ionic sur-factants as well as cytochrome P450 inhibitors or 1,4-di-oxane, acetone and n-butyl acetate inhibited the en-zyme activity, while non-ionic surfactants, chloroethane, ethylbenzene, ethyl acetate, cyclohexane, and benzene enhanced it. These results indicate that the phenol mo-nooxygenase from Stenotrophomonas maltophilia strain KB2 holds great potential for bioremediation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16047
ISSN: 1734-154X
0001-527X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojcieszynska_Modulatio_of_FAD_dependent_monooxygenase.pdf583,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons