Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1609
Tytuł: Czas wolny gimnazjalistów a zachowania ryzykowne
Autor: Czerkawski, Andrzej
Słowa kluczowe: gimnazjaliści; czas wolny; zachowania
Data wydania: 2008
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Czerkawski, A. Nowak (red.), "Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne" (S. 66-76). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Uzyskane wyniki badań wskazują, że gimnazjaliści spotykają się ze swoimi rówieśnikami w miejscach pozostających poza kontrolą osób dorosłych. Taka sytuacja musi budzić niepokój, a jednocześnie może tłumaczyć wiele zachowań ryzykownych podejmowanych przez gimnazjalistów. Trudno określić, jakiego rodzaju zachowania są przez respondentów rozumiane pod określeniem „wygłupy” , mogą to być takie zachowania jak: wzajemne zaczepki, hałaśliwe rozmowy mające na celu zwrócenie na siebie uwagi, dzwonienie bez potrzeby domofonem lub dzwonkiem do drzwi, przebieganie przez ulicę w miejscach niedozwolonych, dewastowanie mienia społecznego i wiele innych. Wydaje się, że przypisywanie „wygłupom” gimnazjalistów jakichś konkretnych zachowań jest czystą spekulacją, ale można podejrzewać, że pod tym pojęciem adolescenci mogą ukrywać zachowania ryzykowne. Natomiast picie alkoholu i palenie papierosów jako formę spędzania wolnego czasu z rówieśnikami można zaliczyć do zachowań ryzykownych. Zważywszy na wiek badanych, rozmiary tego typu zachowań muszą wywoływać zaniepokojenie. W badaniach nie udało się bezpośrednio wychwycić zachowań ryzykownych realizowanych w czasie wolnym przez gimnazjalistów. Badania pokazują jednak, w jaki sposób uczniowie spędzają czas wolny, na ile jest on inspirowany i kreowany przez dorosłych. Z przeprowadzonego pilotażu wynika również jednoznacznie, że szkoła, w przeciwieństwie do minionego okresu, nie partycypuje w zagospodarowaniu czasu wolnego gimnazjalistów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1609
ISBN: 9788322617588
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czerkawski_Czas_wolny_gimnazjalistow_a_zachowania_ryzykowne.pdf368,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons