Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1616
Tytuł: Kreowanie kultury edukacyjnej, informacyjnej i medialnej w bibliotekach
Autor: Tokarska, Anna
Słowa kluczowe: kultura edukacyjna; kultura informacyjna; kultura medialna; biblioteki
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 33-44). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article makes an attempt to review fast moving changes in the educational, informative and media culture realized in modern librarianship from the beginning of the third millennium. The analysis covered library’s actions, deriving from successively growing needs of wide groups of receivers belonging to the knowledge society. Among the tasks of modern libraries, both academic and specialist, and school information centres, as well as chains of public libraries, joint tendencies and characteristic features deriving from the specificity of resources or age, professional or national needs of receivers were presented. Creating an educational, informative and media culture is tightly connected with informatization and technological possibilities, allowing the receivers a fast access to an archive, complete and arranged resource of knowledge.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1616
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tokarska_Kreowanie_kultury_edukacyjnej_informacyjnej.pdf463 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons