Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1619
Title: O korespondencji Jana Lechonia i Mieczysława Grydzewskiego
Authors: Ładoń, Monika
Keywords: Jan Lechoń; Mieczysław Grydzewski
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Tramer, A. Wójtowicz (red.), "Reinterpretacje" (S. 191-202). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W 2006 roku ukazał się dwutomowy zbiór korespondencji Jana Lechonia i Mieczysława Grydzewskiego, liczący blisko 1 000 stron i 475 listów, który znacząco dopełnił obraz autora Karmazynowego poematu budowany do tej pory przede wszystkim na podstawie świadectwa dziennikowego. Rozległa i wielowątkowa korespondencja poety i redaktora „Wiadomości” wydaje się głosem równie ważnym jak Dziennik.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1619
ISBN: 9788380123847
9788380123854
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ladon_O_korespondencji_Jana_Lechonia.pdf306,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons