Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1619
Tytuł: O korespondencji Jana Lechonia i Mieczysława Grydzewskiego
Autor: Ładoń, Monika
Słowa kluczowe: Jan Lechoń; Mieczysław Grydzewski
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Tramer, A. Wójtowicz (red.), "Reinterpretacje" (S. 191-202). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W 2006 roku ukazał się dwutomowy zbiór korespondencji Jana Lechonia i Mieczysława Grydzewskiego, liczący blisko 1 000 stron i 475 listów, który znacząco dopełnił obraz autora Karmazynowego poematu budowany do tej pory przede wszystkim na podstawie świadectwa dziennikowego. Rozległa i wielowątkowa korespondencja poety i redaktora „Wiadomości” wydaje się głosem równie ważnym jak Dziennik.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1619
ISBN: 9788380123847
9788380123854
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ladon_O_korespondencji_Jana_Lechonia.pdf306,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons