Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16194
Title: Pedagogika społeczna : jej teoretyczna i utylitarna aktualność
Authors: Gąsior, Henryk
Keywords: pedagogika społeczna; teoria; praktyka
Issue Date: 1995
Citation: Chowanna, T. 2, (1995), s. 88-100
Abstract: Wraz z wyzwalaniem się nauk humanistycznych z filozofii w drugiej połowie XIX wieku rozwinęły się nowe dyscypliny naukowe, m.in.: psychologia, socjologia, pedagogika, a w XX wieku ukształtowały się subdyscypliny — specjalności. Niektóre z tych specjalności wypracowały swój przedmiot, metodologię i warsztat naukowo-badawczy, stając się zarazem samodzielnymi dyscyplinami o znaczącym już dorobku teoretycznym i utylitarnym. Do tych dyscyplin o charakterze humanistycznym należy pedagogika społeczna, która swoje korzenie, jako nauka o wychowaniu człowieka, wywodzi z filozofii życia człowieka, z psychologii eksperymentalnej, społecznej, klinicznej, z pedagogiki ogólnej, z socjologii, w tym z socjologii wychowania, z polityki socjalnej, z etyki, z prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz z patologii życia społecznego (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16194
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gasior_Pedagogika_spoleczna.pdf298,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons