Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16202
Tytuł: IX Letnia Szkoła Młodych Andragogów, Zielona Góra, 21-26 maja 2007 roku
Tytuł równoległy: The 9th Summer School for Young Adult Education Researchers, Zielona Góra, may 21-26, 2007
Autor: Sulik, Monika
Słowa kluczowe: Summer School for Young Adult Education Researchers; reports
Data wydania: 2008
Źródło: "Dyskursy Młodych Andragogów" (T. 9, 2008, s. 11-18)
Abstrakt: The aim of the authoress is to present a report on her involvement in The Summer School for Young Adult Education Researchers, an academic project which has gained a stable position in the calendar of academic events. The report outlines the contents of the 9th edition of the Summer School organized in Zielona Góra which was abundant in significant academic events, including the presentation prepared by both experienced researchers as well as younger academics. Academic debates, lectures, simulations as well as a study visit in Berlin constituted the major points in the program of The School for Young Adult Education Researchers. This exceptional encounter of young researchers and professors, authorities in the field of adult education resulted in the publication entitled "The Debate of Young Adult Education Researchers".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16202
ISSN: 2084-2740
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sulik_IX_Letnia_Szkola.pdf671,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons