Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1621
Tytuł: O projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym
Autor: Pazdan, Maksymilian
Słowa kluczowe: prawo prywatne międzynarodowe
Data wydania: 2007
Źródło: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 1 (2007), s. 11-20
Abstrakt: Głównym źródłem prawa prywatnego międzynarodowego jest obecnie ustawa z 12 listopada 1965 r., obowiązująca od 1 lipca 1966 r., słusznie uważana za osiągnięcie legislacyjne. Odpowiadała bez wątpienia przyjmowanym w czasie jej uchwalenia standardom na świecie. Nawiązywała w szerokim zakresie do ustawy z 2 sierpnia 1926 r., cieszącej się również dużym uznaniem. Czy zatem tak pozytywnie ocenianą ustawę z 1965 r. należy zmieniać?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1621
ISSN: 1896-7604
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pazdan_O_projekcie_nowej_ustawy_o_prawie_prywatnym_miedzynarodowym.pdf489,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons