Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1624
Tytuł: Dorozumiany wybór prawa : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., IICKN 1077/00, niepubl. [niepublikowany]
Autor: Zachariasiewicz, Maciej
Żarnowiec, Łukasz
Słowa kluczowe: prawo prywatne międzynarodowe; dorozumiany wybór prawa
Data wydania: 2007
Źródło: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 1 (2007), s. 153-173
Abstrakt: Głosowany wyrok Sądu Najwyższego, mimo relatywnie prostego stanu faktycznego i skromnego uzasadnienia, zasługuje na szersze omówienie. Nieczęsto wszak zdarza się, by w jednym orzeczeniu doszło do skumulowania tylu zagadnień z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Tymczasem w analizowanym przypadku Sąd Najwyższy zajął się kwestiami tak istotnymi, jak dorozumiany wybór prawa, określenie właściwości prawa dla stosunków majątkowych małżeńskich oraz zagadnienie tzw. substytucji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1624
ISSN: 1896-7604
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zachariasiewicz_Dorozumiany_wybor_prawa.pdf902,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons