Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16262
Title: Leasing as a form of financing transport activity
Authors: Barcik, Jacek
Czech, Piotr
Sierpiński, Grzegorz
Celiński, Ireneusz
Keywords: leasing; pozyskiwanie środków inwestycyjnych; finansowanie działalności transportowej
Issue Date: 2014
Citation: Logistyka, 2014, nr 4, s. 2665-2676
Abstract: Szybki rozwój oraz duża konkurencja na rynku zmusza firmy do dokonywania inwestycji związanych z własnym rozwojem. Poszukuje się przy tym nowych i korzystnych sposobów na pozyskiwanie środków inwestycyjnych. W gospodarkach państw wysoko rozwiniętych powszechnym sposobem finansowania inwestycji jest leasing. Umożliwia on pozyskanie środków inwestycyjnych bez konieczności angażowania dużej ilości własnych środków. W artykule przedstawiono leasing, jako formę finansowania działalności transportowej. Przedstawiono w nim porównanie przykładowych ofert leasingowych dostępnych na polskim rynku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16262
ISSN: 1231-5478
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barcik_Leasing_as_a_form_of_financing_transport_activity.pdf460,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons