Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16275
Title: Over normative transport in Poland
Authors: Barcik, Jacek
Czech, Piotr
Sierpiński, Grzegorz
Celiński, Ireneusz
Keywords: przewozy ładunków ponadnormatywnych; przewóz towarów; przewóz towarów ponadnormatywnych
Issue Date: 2014
Citation: Logistyka, 2014, nr 4, s. 2649-2663
Abstract: Przewozy ładunków ponadnormatywnych wymagają specjalistycznego sprzętu i przestrzegania odpowiednich przepisów regulujących takie przejazdy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów wiąże się z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa oraz minimalizacją utrudnień dla innych uczestników ruchu drogowego. Aby to było możliwe, osoby odpowiedzialne za takie przewozy muszą posiadać wiedzę dotyczącą aspektów zarówno technicznych, jak i prawnych. Niniejszy artykuł przedstawia zarys problematyki, którą należy poznać, aby w pełni poprawnie organizować przewóz towarów ponadnormatywnych na terytorium Polski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16275
ISSN: 1231-5478
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barcik_Over_normative_transport_in_Poland.pdf543,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons