Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16279
Title: Synthetic diminutives in English nursery rhymes : formations with the suffix "-ie"
Authors: Biały, Paulina
Keywords: English diminutives; suffixations
Issue Date: 2012
Citation: "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne" [Nr] 8 (2012), s. 113-121
Abstract: Niniejszy artykuł ma na celu omówienie procesów sufiksacji jako sposobów tworzenia zdrobnień w języku angielskim, biorąc pod uwagę w szczególności sufiks –ie. Analiza 175 wierszyków dla dzieci z książki The Collins Book of Nursery Rymes dowodzi, iż jest on najczęściej stosowanym sufiksem w angielskiej literaturze dziecięcej. Posiada on wiele znaczeń, co sprawia, iż może być użyty w różnorodnych kontekstach, w zależności od rozmówców i sytuacji, w jakiej się znajdują. Ponadto, łączy się z rzeczownikami różnego typu, co podkreśla jego uniwersalność. W artykule pokrótce omówione są także pozostałe sufiksy powszechnie stosowane do tworzenia form zdrobniałych w języku angielskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16279
ISSN: 1897-4244
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bialy_Synthetic_diminutives_in_English_nursery.pdf523,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons