Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16280
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCzech, Piotr-
dc.contributor.authorBarcik, Jacek-
dc.contributor.authorCeliński, Ireneusz-
dc.contributor.authorSierpiński, Grzegorz-
dc.contributor.authorStaniek, Marcin-
dc.date.accessioned2020-10-02T08:51:36Z-
dc.date.available2020-10-02T08:51:36Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationLogistyka, 2015, nr 4, s. 1331-1338pl_PL
dc.identifier.issn1231-5478-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/16280-
dc.description.abstractPodstawą zarządzania przedsiębiorstwem, jest wiedza na temat źródeł pozyskiwania przychodów, jak i znajomość czynników kosztotwórczych. Niniejszy artykuł został poświęcony temu drugiemu elementowi, a więc kosztom, jakie w przedsiębiorstwie występują. Szczególną uwagę zwrócono na koszty jakie ponoszą podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z transportem. Pośród tych kosztów można wymienić koszty związane z zakupem paliwa, przejazdem po drogach publicznych, zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniami. Znajomość tych kosztów warunkuje poprawne zarządzanie firmą transportową. Umożliwia również zaplanowanie odpowiednich działań mających na celu rozwój firmy.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzarządzania przedsiębiorstwempl_PL
dc.subjectczynniki kosztotwórczepl_PL
dc.subjectzarządzanie firmą transportowąpl_PL
dc.titleOverview of selected costs incurred in transport activitypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalLogistykapl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czech_Overview_of_selected_costs_incurred_in_transport_activity.pdf667,01 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons