Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1637
Title: Einige Satze uber die Funktionen mit Matrizenargumenten
Authors: Kucharzewski, Mieczysław
Keywords: Matematyka; Macierze
Issue Date: 1969
Citation: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 53-60
Abstract: Kilka twierdzeń o funkcjach z argumentami macierzowymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1637
ISSN: 0208-5410
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucharzewski_Einige_satze_uber_die_funktionen.pdf422,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons