Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1637
Tytuł: Einige Satze uber die Funktionen mit Matrizenargumenten
Autor: Kucharzewski, Mieczysław
Słowa kluczowe: Matematyka; Macierze
Data wydania: 1969
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 53-60
Abstrakt: Kilka twierdzeń o funkcjach z argumentami macierzowymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1637
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kucharzewski_Einige_satze_uber_die_funktionen.pdf422,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons