Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1639
Tytuł: Remarks on differential concomitants of the covariant tensor
Autor: Lorens, Michał
Słowa kluczowe: Matematyka
Data wydania: 1969
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 71-77
Abstrakt: W pierwszej części tego artykułu dowodzi się pewnych twierdzeń o komitantach różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu nieosobliwego, symetrycznego tensora gik. Twierdzenia te są szczególnymi przypadkami ogólnego twierdzenia podanego przez J. A. Schoutena. Metoda pokazanego tutaj dowodu opiera się na równaniach funkcyjnych i nie wymaga żadnych założeń o regularności rozważanych funkcji. W drugiej części zostały wyznaczone komitanty różniczkowe drugiego rzędu tensora gik, które są skalarami i (P-gęstościami. Wykazano również, że nie istnieją komitanty różniczkowe drugiego rzędu tensora gik, które są G-gęstościami. Rozważania drugiej części prowadzone są dla n = 2.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1639
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lorens_Remarks_on_differential_concomitants.pdf403,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons