Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1644
Title: Doświadczenie kobiece w twórczości wojennej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
Authors: Wójtowicz, Agnieszka
Keywords: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska; twórczość wojenna
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Tramer, A. Wójtowicz (red.), "Reinterpretacje" (S. 301-309). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Po 1939 roku skończył się świat znany Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, środowisko naturalne précieuse'y, salonowej damy. Był to nie tylko jedyny, znany od dzieciństwa świat poetki, ale także naturalne środowisko dla jej subtelnej, malarskiej liryki. Wraz z wojną i emigracją Pawlikowska doświadczyła zupełnie innej rzeczywistości. Na jej nowe doświadczenia składała się wojna, emigracja, rozłąka z rodziną, w końcu starzenie się i choroba. Chaos, zamęt i rozpad nie dotyczyły tylko zewnętrznej wobec poetki rzeczywistości — dotyczyły jej samej i jej cielesności. Stąd w tej twórczości metaforyka związana z przyrodą (głównie z kwiatami i liśćmi) oraz pejzażem morskim odsyła zarówno do doświadczeń wojennych, jak i cielesnych. Metaforyka wojenna z kolei odnosi się opisów ciała i na odwrót. Wojna i śmierć toczyły się dla poetki na każdym planie jej życia — i wyrazem tego jest jej twórczość, być może nierówna artystycznie i stojąca na innym poziomie niż twórczość przedwojenna.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1644
ISBN: 9788380123847
9788380123854
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Doswiadczenie_kobiece_w_tworczosci_wojennej.pdf290,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons