Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1646
Tytuł: On some properties of solutions of a functional equation
Autor: Matkowski, Jan
Słowa kluczowe: Matematyka; Równania funkcyjne
Data wydania: 1969
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 79-82
Abstrakt: W pracy dowodzi się twierdzenia które orzeka, że jeżeli dane funkcje f i h są monofoniczne (względnie monotoniczne i wypukłe) to rozwiązanie równania (1) jest monofoniczne (wypukłe).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1646
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Matkowski_On_sone_properties_of_solutions_of_a_functional.pdf315,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons