Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1647
Tytuł: Immersions of two-manifolds in Euclidean spaces
Autor: Rochowski, Marek
Słowa kluczowe: Matematyka; Przestrzenie euklidesowe
Data wydania: 1969
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 83-89
Abstrakt: W pracy zostało udowodnione następujące uogólnienie twierdzenia S. S. Cherna i R. K. Lashofa [1] dla n = 2.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1647
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rochowski_Immersions_of_two-manifolds_in_Euclidean_spaces.pdf386,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons