Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16473
Title: Sprawozdanie z The 5th International Scholas Chairs Congress - Bulding cooperation network for fraternal humanism (Fordham University, Nowy Jork, 2-4 czerwca 2019)
Authors: Surmiak, Wojciech
Keywords: 5th International Scholas Chairs Congress; konferencja
Issue Date: 2019
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2019, z. 2, s. 450-455
Abstract: Idea Cattedre Scholas / Scholas Chairs / Katedr Szkolnych zrodziła się jako próba budowania przestrzeni dla zgłębiania myśli papieża Franciszka, dotyczących wychowania młodego człowieka oraz wydobycia z papieskiego nauczania szczegółowych kierunków działań pedagogicznych w zróżnicowanych kontekstach, w których wychowuje się dzisiaj młodych ludzi. Katedry Szkolne są miejscami naukowej refleksji pedagogicznej i wychowawczej oraz jej praktycznej implikacji. Choć skupione są w międzynarodowej sieci naukowej, to jednak dążą w pierwszej kolejności do tego, aby każdy zaangażowany w nie podmiot (nauczyciele, naukowcy, studenci) ubogacał się nade wszystko poprzez samo spotkanie z drugim człowiekiem, poprzez tworzenie wzajemnych relacji, inicjujących się poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczych nie tylko na płaszczyźnie uniwersyteckiej i szkolnej, ale i w różnorakich projektach skupionych wokół programu Scholas.Social. Aktualnie w sieci Cattedre Scholas skupionych jest około 100 uniwersytetów członkowskich z całego świata i 35 organizacji mających status obserwatora (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16473
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surmiak_Sprawozdanie_z_The_5th_International_Scholas_Chairs.pdf420,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons