Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1648
Tytuł: Sur les comitants algebraiques des densites
Autor: Siwek, Edward
Zajtz, Andrzej
Słowa kluczowe: Matematyka; Komitanty algebraiczne
Data wydania: 1969
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 91-98
Abstrakt: W pracy podano zastosowanie pewnej ogólnej metody klasyfikacji komitant algebraicznych obiektów geometrycznych tranzytywnych (zawartej w pracy [4]) do klasyfikacji komitant gęstości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1648
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Siwek_Sur_les_comitants_algebraiques_des_densites.pdf431,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons