Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1650
Tytuł: Sur certaines equations integro-differentielles du n-ieme ordre
Autor: Dłotko, Tadeusz
Słowa kluczowe: Matematyka; Równania różniczkowe; Równania całkowe
Data wydania: 1969
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 103-107
Abstrakt: O pewnych równaniach różniczkowo-całkowych rzędu n.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1650
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dlotko_Sur_certaines_equations_integro_differentielles.pdf388,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons