Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1651
Tytuł: Some remarks on connexions of skew-symmetric tensor
Autor: Łubczonok, Grzegorz
Słowa kluczowe: Matematyka; Tensory
Data wydania: 1969
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 99-102
Abstrakt: Pewne uwagi o koneksji dla tensora skośnie symetrycznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1651
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lubczonok_Some_remarks_on_connexions_of_skew-symmetric.pdf328,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons