Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16510
Title: Reżim prawny macierzyństwa zastępczego na tle porównawczym
Authors: Fras, Mariusz
Abłażewicz, Dominik
Keywords: macierzyństwo zastępcze; prawo
Issue Date: 2008
Citation: "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" R. 6 (2008), s. 31-67
Abstract: W języku potocznym mówiąc o macierzyństwie zastępczym mamy na myśli sytuację, w której jedna kobieta pełni rolę matki w stosunku do dziecka urodzonego przez drugą1. W sensie socjologicznym instytucja macierzyństwa zastępczego nie jest niczym nowym2. W szesnastym rozdziale Księgi Rodzaju odnaleźć bowiem można opowieść o Abramie i jego żonie Saraj. Wobec faktu, iż Saraj nie mogła dać Abramowi potomka, poprosiła go, by zbliżył się do jej niewolnicy – Hagar, aby to ona urodziła dla niej dziecko3. (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16510
ISSN: 1730-4504
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fras_Rezim_prawny_macierzynstwa_zastepczego_na_tle.pdf399,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons