Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16512
Title: Wprowadzenie
Authors: Budniak, Alina
Keywords: cele edukacyjne; wizja szkoły
Issue Date: 2018
Citation: Chowanna, T. 1, (2018), s. 15-20
Abstract: Dbałość o stan edukacji młodego pokolenia, jego przygotowanie do życia w zmieniającej się rzeczywistości była i stale jest tematem namysłu i analiz naukowców1, dyskursu specjalistów różnych dyscyplin, działań wielu podmiotów (decydentów politycznych, działaczy oświatowych, przedstawicieli różnych kręgów społecznych, pedagogów i rodziców) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16512
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_Wprowadzenie.pdf242,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons