Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1652
Tytuł: Jeszcze żywe zwłoki... : przykłady poetyckich nekrografii Jarosława Marka Rymkiewicza
Autor: Chwolik, Dominik
Słowa kluczowe: Jarosław Marek Rymkiewicz; nekrografia; poezja romantyczna
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Kłosiński (red.), “Doświadczając : szkice o twórczości (anty)modernistycznej” (s. 139-154). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of the publication is a description of a cadaver, which turns out to be still alive. The author finds examples of such a state of affairs in the poetic works of Jarosław Marek Rymkiewicz. The corpse of the poet is analyzed as well. It turns out that in the case of the deceased, it is possible to speak not only about their biography, but also — using the terminology of Stanisław Rosiek — the beginning of a necrography, that is the corpse’s life. The context for Rymkiewicz’s poems on this issue is romantic poetry first and foremost. The goal of this article is an attempt to study the process of bringing the cadaver back to life. Among various histories of corpses in the publication, one can find descriptions of the fate of characters from the works of Adam Mickiewicz.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1652
ISBN: 9788380122857
9788380122864
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chwolik_Jeszcze_zywe_zwloki_Przyklady_poetyckich_nekrografii.pdf528,14 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons