Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16520
Title: Prawa rzeczowe i posiadanie w projekcie ustawy o prawie prywatnymn międzynarodowym
Authors: Górecki, Jacek
Keywords: prawo rzeczowe; prawo prywatne międzynarodowe
Issue Date: 2009
Citation: "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" R. 7, z. 1 (2009), s. 7-21
Abstract: Właściwość prawa w odniesieniu do praw rzeczowych i posiadania w polskiej ustawie z 1965 r.2 została uregulowana syntetycznie. Miarodajne w tym zakresie jest prawo miejsca położenia przedmiotu praw rzeczowych lub posiadania (lex rei sitae)3. Również dwustronne umowy międzynarodowe podpisane przez Polskę wskazują jako prawo właściwe dla praw rzeczowych na nieruchomościach prawo miejsca położenia nieruchomości4. Na świecie widoczna jest tendencja do regulowania praw rzeczowych w ustawach kolizyjnych w sposób bardziej szczegółowy (... )
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16520
ISSN: 1730-4504
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorecki_Prawo_rzeczowe_i_posiadanie_w_projekcie_Ustawy.pdf286,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons