Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1655
Tytuł: Wpływ filmu na odbiorcę - angażowanie procesów poznawczych widza
Autor: Ślebarska, Katarzyna
Słowa kluczowe: procesy poznawcze; poznanie społeczne; film
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Brol, A. Skorupa (red.), "Psychologiczna praca z filmem" (S. 41-70). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The modern world belongs to the film. For many people screen becomes the main medium, often treated as a window to the world. It gives enormous possibilities, such as sightseeing, exploring or acquiring the information, posing simultaneously many dangerous situations. Influencing the audience and leading people to the specific behaviors have been tempting for the filmmakers for many years. Cognitive psychology gives a broad knowledge about individuals functioning and behaviors that helps to undertake the interesting topics, improve attractiveness of the content or influence the public opinion. In this chapter the analysis of functioning of the observer has been made in respect to one’s cognitive processes. The individual consciously and actively participates in the movie, being at the same time affected by it. The undertaking problem has been analyzed based on the cognitive concepts and the social cognition approach in respect to the selected movies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1655
ISBN: 9788380121164
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slebarska_Wplyw_filmu_na_odbiorce.pdf459,39 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons