Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1662
Tytuł: Andrzej Sosnowski. Sztuka mówienia o śmierci
Autor: Klepek-Drozd, Agnieszka
Słowa kluczowe: Andrzej Sosnowski; poezja polska XX i XXI w.; motyw śmierci
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Kłosiński (red.), “Doświadczając : szkice o twórczości (anty)modernistycznej” (s. 171-187). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text is an attempt to outline the poet’s attitude towards death, which is revealed in the works by Andrzej Sosnowski, based on his first poetry book entitled Życie na Korei (Life on Korea [sic]). The poet considers the possibility of a complete departure, total death in a reality filled with voices which constantly recall images to him. He ponders upon what has more sense and meaning — originals or copies, repetitions in slightly different contexts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1662
ISBN: 9788380122857
9788380122864
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Klepek_Drozd_Andrzej_Sosnowski_Sztuka_mowienia_o_smierci.pdf513,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons