Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1667
Tytuł: Marcin Świetlicki : poeta (nie)religijny
Autor: Niesporek, Katarzyna
Słowa kluczowe: Marcin Świetlicki; poezja polska XX i XXI w.; religijność; transcendencja
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Kłosiński (red.), “Doświadczając : szkice o twórczości (anty)modernistycznej” (s. 189-209). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of this article is the issue of religiousness in the poetry of Marcin Świetlicki. The works by the author of Niskie pobudki (Low Motives) are entangled in a space of tran¬scendence by (among others) utilizing biblical themes — Cain and Abel, the creation of the world, Christmas, Jesus Christ, salvation — which accompany the author of Pieśń profana (The Profaner’s Song) ever since his first book, published in 1992. These result in the impression of religiousness of the poet’s works. However’ most common dogmas of Christian faith (since this is the only faith the poet refers to), as well as notions of the almighty, all-powerful, mer¬ciful God-the-Father or God the Creator are contradicted in this poetry. The author endues everyday, common things with holiness and divinity, while reducing the existence of God only to humans (thereby, to himself as well) and space available to them.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1667
ISBN: 9788380122857
9788380122864
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niesporek_Marcin_Swietlicki_Poeta_(nie)religijny.pdf539,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons