Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1670
Tytuł: Konflikty w zespołach bibliotecznych oraz wybrane metody ich rozwiązywania
Autor: Kamińska, Joanna
Słowa kluczowe: synergia; twórczy konflikt; zespoły biblioteczne; praca zespołowa
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 53-62). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article discusses the conditions of achieving synergy in a library group work. It is possible, among other things, thanks to the appropriate solution methods of appearing conflicts. A definitione of conflict, reasons of its existence, as well as stages of the very process were presented. The main part of the work constitutes a discussion of selected modern methods of conflict management such as the method of four steps by Daniel Dana or the session of image exchange.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1670
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kaminska_Konflikty_w_zespolach_bibliotecznych.pdf413,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons