Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16700
Title: Europeizacja prawa prywatnego : II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Katowice-Wisła (28- 30.09.2006) - sprawozdanie
Authors: Zachariasiewicz, Maciej
Keywords: II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów; sprawozdanie
Issue Date: 2007
Citation: "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" R. 5 (2007), s. 203- 205
Abstract: W dniach 28-30 września 2006 r. w Wiśle odbył się II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pracami komitetu organizacyjnego kierowali: prof. Maksymilian Pazdan i prof. Wojciech Popiołek. Na Zjazd przybyli pracownicy naukowi z większości czołowych ośrodków naukowych w Polsce, a także przedstawiciele zawodów prawniczych - w sumie około 300 osób. Wygłoszono prawie 90 referatów z dziedziny prawa cywilnego, handlowego i międzynarodowego prywatnego. Dominującymi wątkami konferencji, przenikającymi przeważającą cześć wystąpień, były: wpływ prawa europejskiego na polskie prawo prywatne oraz zagadnienie harmonizacji prawa cywilnego w ramach Unii Europejskiej (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16700
ISSN: 1730-4504
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zachariasiewicz_Europeizacja_prawa_prywatnego.pdf226,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons